Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies


Spørgsmål og svar

  


Hvor kan jeg finde information om beskatning af mine beviser?

Du kan læse mere om beskatningen af beviser i Alm. Brand Invest ved at klikke her, eller læse mere på Skats egen hjemmeside.

Alm. Brand Invest - Skattevejledning

Skat.dk

Skal jeg selv oplyse skattevæsenet om salg af investeringsbeviser eller oplyser banken det til skattevæsenet?

I forbindelse med selvangivelsen skal du selv, på et særligt bilag, opgøre skatteårets gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser. Fra 01.01.2010 indberettes køb og salg automatisk, så det er udelukkende køb før, der skal påføres.

Hvilken afdeling har den højeste risiko, og hvilken afdeling har den laveste risiko?

Du kan læse om de forskellige afdelinger under menuen 'Afdelinger'. Vi anbefaler dog, at du kontakter en rådgiver, inden du træffer beslutning om at investere.

Læs om de forskellige afdelinger

Hvilke nye investeringsmuligheder er der, og hvordan holder jeg mig løbende orienteret?

Du kan løbende holde dig orienteret om nye afdelinger her på vores hjemmeside. Vi plejer gerne at skrive om det på forsiden af hjemmesiden, hvis vi har fået en ny afdeling.

Kan jeg, hvis solidarisk hæftelse kommer på tale, miste mere end det investerede beløb inden for en investeringsgruppe?

Nej. Medlemmer i investeringsforeningen Alm. Brand Invest hæfter ikke for mere end det investerede beløb. Sådan har det altid været, og sådan er det fortsat. Der er derfor ingen solidarisk hæftelse mellem medlemmerne. En afdeling kan dog komme til at hæfte for en anden afdelings andel af foreningens fællesomkostninger, hvis afdelingen ikke kan betale sin andel. Det er det, der kaldes den solidariske hæftelse.

Har Alm. Brand Invest opstillet etiske retningslinjer for investeringer?

Ja, det har vi. Du kan læse dem under 'Etiske retningslinjer'.

Læs de etiske retningslinjer

Hvordan sikrer Alm. Brand Invest sig mod, at foreningens rådgivere kun yder rådgivning ud fra saglige kriterier og kun i foreningens interesse?

Alle medarbejdere er underlagt et spekulationsforbud. Det er ledelsens ansvar, at disse regler overholdes, og det kontrolleres desuden af ekstern revision. Desuden sikrer vi, at der altid er mere end 1 sæt øjne på hver investering. Foreningen har en aftale med et investeringsforvaltningsselskab, der blandt andet skal godkende alle handler og kontrollere, at de opfylder lovgivningen og bestyrelsens retningslinjer, inden handlerne gennemføres.

Vil aktiekurserne falde ved en stigende rente?

Ved en rentestigning vil virksomhedernes låneomkostninger stige, og det vil blive dyrere at optage lån. Det er dog ikke altid, at det påvirker aktiekurserne markant. Ofte vil markedet allerede have forventet en rentestigning, så den indgår i prisen eller kursen på aktien. Rentestigninger kan også være et udtryk for en stærk global vækst- og det er jo positivt for aktier. Men pludselige rentestigninger kan, som alle andre pludselige og uforudsete begivenheder, påvirke aktiemarkederne negativt, så kurserne falder.

Hvordan ligger omkostningerne i Alm. Brand Invest i forhold til andre investeringsforeninger?

Det er ingen hemmelighed, at omkostningerne går fra investorernes afkast. Omkostninger er derfor et fokuspunkt for Alm. Brand Invest på samme niveau som at skabe konkurrencedygtige afkast til investorerne.

Omkostningerne i Alm. Brand Invests afdelinger ligger på gennemsnittet for omkostningerne i investeringsforeninger af samme karakter. Det er svært at lave en generel sammenligning af omkostningerne i de forskellige investeringsforeninger, da administrationsomkostningerne varierer fra afdelingstype til afdelingstype, alt efter den enkelte afdelings størrelse osv. Eksempelvis vil en investeringsforening med mange aktieafdelinger og få obligationsafdelinger ofte have større omkostninger end en investeringsforening, hvor det forholder sig omvendt.

Hvad koster det at investere i afdelinger i Alm. Brand Invest?

Det kan du bedst se under de enkelte afdelinger. Vær opmærksom på, at den aktuelle kurs for at købe eller sælge kan du finde i Netbanken eller ved at kontakte en af Alm. Brand Banks filialer.

Hvilke omkostninger er der?

Det koster penge at være medlem af en investeringsforening, ligesom det koster penge at købe en hvilken som helst anden vare eller service. I en investeringsforening betaler du for, at professionelle børsrådgivere plejer dine investeringer, og for at andre professionelle ordner alt det administrative arbejde for dig.

Læs mere om fordelene som medlem af Alm. Brand Invest

Hvad er forskellen på afkast og udbytte?

Afdelingens afkast er forskellen i indre værdi i en given periode. F.eks. er årets afkast forskellen mellem afdelingens indre værdi i henholdsvis primo året og ultimo året. Afkastet opgøres efter omkostninger, fordi den indre værdi er efter omkostninger. Eventuelt udbetalt udbytte fragår i den indre værdi.

Dit afkast af din investering kan først opgøres den dag, hvor du sælger dit bevis. Det er nemlig forskellen på det, du købte for, og det du solgte for, hvor der tillægges det udbytte, som du løbende måtte have fået udbetalt. Også her vil afkastet være efter omkostninger, så du skal ikke huske at trække omkostninger fra på samme måde, som du skal ved andre typer investeringer.

Udbyttet er det, der kan udbetales hvert år efter afholdelse af generalforsamlingen. Det består af de renter, afdelingen har tjent i løbet af året på sine konti, og af realiserede kursgevinster samt for så vidt angår aktieafdelinger - af det udbytte afdelingen måtte have fået fra de selskaber, den har investeret i. Fra dette trækkes administrationsomkostningerne. Alm. Brand Invest udbetaler så lidt som muligt i henhold til de gældende regler, fordi udbyttet går fra den indre værdi, og fordi det beskattes.

Læs mere under vores 'Skattevejledning' 

Hvis der er optjent udbytte til udbetaling, vil det fremgå af årsrapporten, og det vil blive udbetalt efter generalforsamlingen, når denne har godkendt årsrapporten. Udbetalingen vil ske til den konto, der er knyttet til depotet med beviserne. Udbyttet er således ikke det samme som afkast.

Får jeg udbytte fra min investering?

Ja, hvis der er optjent nok til, at det skal udbetales. Hvis tabene i en afdeling er store, vil der ikke blive udbetalt udbytte. Dette er dog ikke et dårligt tegn, så længe kursen på afdelingen stiger. Det samlede afkast består både af udbytte og kursstigninger, så derfor bør du fokusere på det samlede afkast og ikke isoleret på udbytte. Det er især på aktieafdelinger, at den egentlige gevinst ligger i kursstigninger - og du bør derfor ikke fokusere så meget på udbytte.

Hvad er geninvestering?

Geninvestering er at købe beviser for de penge, som du har fået udbetalt i udbytte. På den måde vedligeholder du din investering, så den ikke bliver udhulet af udbytteudbetalingen. Du kan tilmelde dig geninvestering i det pengeinstitut, hvor du har dine beviser i. På den måde skal du ikke huske på det.

Bør jeg sælge mine Alm. Brand Invest beviser, hvis jeg skifter til en anden bank?

Der er ikke nogen grund til at sælge dine beviser i Alm. Brand Invest, fordi du får en anden bank. Tværtimod er det vigtigt at huske på, hvilken investeringshorisont du har, og så holde fast i den. Investeringer skal være langsigtede for at kunne betale sig omkostningsmæssigt. Det koster nemlig penge at sælge og købe nyt, og de omkostninger skal trækkes fra afkastet. Kontakt din rådgiver for at få oplyst vilkårene for at flytte papirerne til dit nye bankdepot.

Hvor og hvordan kan jeg investere i beviser i Alm. Brand Invest?

Du kan købe beviser i Alm. Brand Invest i samtlige pengeinstitutter i Danmark, også selvom du har et andet pengeinstitut end Alm. Brand Bank. Alm. Brand Invest har et samarbejde med Alm. Brand Bank, og derfor har rådgiverne i Alm. Brand Bank et særligt indgående kendskab til de enkelte afdelinger i Alm. Brand Invest. Så hvis du har spørgsmål til afdelingerne, er det en god ide at kontakte en rådgiver i Alm. Brand Bank.

Bør jeg fordele min opsparing i flere afdelinger?

Ja, det anbefaler vi. Der er en god risikospredning i hver enkelt afdeling. Det er imidlertid også væsentligt at sikre sig en spredning på afdelingstyper (investeringsområder) ud fra princippet om, at jo mere spredning du har, desto mere stabil vil din opsparing blive. Samtidigt har de enkelte afdelinger også forskellige risikoprofiler, og også her mener vi, at det er en god ide at sprede sig, så du eventuelt både har afdelinger med lav og høj risiko.

Se mere under 'Investeringsprofil'

Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver, inden du træffer beslutning om at investere. Rådgiveren vil kunne rådgive dig, så dine investeringer tilrettelægges efter dine individuelle ønsker og behov ud fra en samlet betragtning af din økonomi og situation i øvrigt.

Kan man investere i Alm. Brand Invest for pensionsmidler?

Ja, alle afdelinger i Alm. Brand Invest.

Hvad er risiko?

Risiko er et meget væsentligt element i forbindelse med investeringer. Man kan sige, at muligheden for gevinst eller afkast følger af, at man har valgt at tage en risiko. Jo mere risiko, man er villig til at tage, desto større muligheder for gevinst eller afkast har man – men sandelig også større tab.

Kontakt en rådgiver, inden du træffer beslutning om at investere. Rådgiveren vil kunne rådgive dig, så dine investeringer tilrettelægges efter dine individuelle ønsker og behov ud fra en samlet betragtning af din økonomi og situation i øvrigt.

Investeringsbeviser giver en stor fordel i form af spredning af risikoen på et stort antal værdipapirer frem for nogle få individuelle investeringer i enkeltaktier.

Der er altid en risiko ved at investere, og det er vigtigt at huske, inden man beslutter sig for at investere.

Læs mere om risiko under 'Investeringsprofil'