Vigtig information  Alm. Brand anvender cookies

Cookies er nødvendige for at få vores hjemmesider til at fungere. Vi anvender egne cookies og tredjepartscookies til statistik, markedsføring og integration af tjenester. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om vores cookies


Beskatning ved frie midler

Der er forskel på, hvordan du bliver beskattet af dine investeringer i de forskellige afdelinger.

Udloddende aktieafdelinger

Udlodning fra aktieafdelinger beskattes primært som aktieindkomst. Når der udloddes fra aktieafdelinger, tilbageholder banken acontoskat inden udbetalingen til din depotkonto. Banken indberetter udlodningerne og fordelingen heraf på aktie- og kapitalindkomst samt kursværdien ultimo for beviserne. Du har pligt til at sikre, at beløbene på årsopgørelsen er korrekte.

Avance ved salg af beviser beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven.

Læs mere om beskatning ved salg af aktier på www.skat.dk

Aktieafdelinger
(udloddende)


Udbytte udloddet efter ordinær generalforsamling

Kursgevinst ved salg 

 Tab ved salg 

Nordiske Aktier
Europæiske Aktier
Globale Aktier
Mix
Mix Offensiv

Primært aktieindkomst

Aktieindkomst

Kan modregnes i gevinster og udbytter fra aktier.

For tab realiseret den 1. januar 2010 og senere er adgangen til modregning betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af beviserne.

 

Udloddende obligationsafdelinger

Udlodning fra obligationsafdelinger beskattes primært som kapitalindkomst. Der tilbageholdes ikke acontoskat ved udlodning for afdelinger, der udelukkende er obligationsbaserede efter reglerne i kildeskatteloven.

Obligationsafdelinger i DKK


Udbytte udloddet efter ordinær generalforsamling

Kursgevinst ved salg

 Tab ved salg

Korte Obligationer
Lange Obligationer
Mix Defensiv
Virksomhedsobligationer
Højrente ETIK
 

Renteandelen beskattes som kapitalindkomst. Kursgevinsterne kan være skattepligtige eller skattefri indkomst (blåstemplede obligationer)

Kapitalindkomst

Fra 2011 er der adgang til fradrag i kapitalindkomsten. Fradrag er dog betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen af beviserne.

 

Læs om beskatning ved pensionsmidler